skip to Main Content
[listmenu menu="Menu secondaire" menu_class="horizonmenu"]

Wat is de tevredenheidsgarantie van www.pallet-pellets.be?

www.pallet-pellets.be beloofd dat de geleverde producten overeenstemmen met hun beschrijving, en voldoen aan de geldende wetgeving en aan de eisen van de labels die hun kwaliteit certificeren (DINplus en ENplusA1).

www.pallet-pellets.be verzekerd zijn producten. Als er een kwaliteitsgebrek zou zijn, dan vervangen we de producten of betalen we de kosten terug.

Hoe kan ik een klacht indienen bij www.pallet-pellets.be ?

In het geval van een betwisting van de conformiteit van het product, of voor schade aan het product, is het noodzakelijk om een gedetailleerde en schriftelijke kennisgeving naar ons door te sturen naar of via brief naar : Tervuerenlaan 297, 1150 Brussel. Zorg ervoor dat u een ontvangstbevestiging bijhoudt waaruit blijkt dat u brief of e-mail is verzonden.

Alle klachten of kennisgevingen moeten een kopie bevatten van de afleveringsnota zoals het aan u werd gegeven gedurende de aflevering. Er moet en back-up van worden gemaakt met foto’s die het gestelde probleem laten zien.

Waarom moet ik de leveringsbon van mijn bestelling bewaren?

Omdat u op het moment van levering, de staat van de aan u geleverde goederen, moet controleren. Elke opmerking of klacht met betrekking tot de schijnbare kwaliteit, de hoeveelheid of andere vragen onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder, moet verplicht worden vermeld op de afleveringsbon van uw bestelling.

Indien dit niet vermeld is, kunt u uw recht op intrekking en betwisting verliezen.

Wanneer kan ik een klacht indienen bij www.pallet-pellets.be ?

Elke kennisgeving of klacht met betrekking tot het geleverde volume, de kwaliteit van de geleverde goederen of enige schade aan deze goederen, moet binnen 48uur na de levering van de bestelling worden meegedeeld.

Elke kennisgeving of klacht met betrekking tot en verborgen gebrek aan goederen, of een verzoek tot intrekking, moet worden meegedeeld binnen 14 kalenderdagen na levering van de bestelling.

Wanneer moet ik www.pallet-pellets.be beantwoorden ?

www.pallet-pellets.be is verplicht om snel te reageren op een correct ingediende klacht. Wij zullen in een redelijk korte tijd antwoorden. Er gaat u vervolgens gevraagd worden om uw volledige medewerking te verlenen om uw klacht te onderzoeken. E

rkende kwaliteit-gebreken kunnen aanleidingen geven tot vergoeding, terugbetaling of vervanging van de geleverde goederen.

Hoe is de terugkeer van een product met een gebrek aan kwaliteit georganiseerd?

www.pallet-pellets.be organiseert met uw medewerking de terugkeer van de goederen naar het volgende adres:

Pellet-fabriek –Lichterstraat, 75 – 2870 Puurs – België

De terugkeer van de goederen moet binnen 15 dagen worden georganiseerd. Een keer de terugkeer georganiseerd, gaat de vervoerder de pellets komen weghalen. Het is daarom noodzakelijk dat de pellets op de juiste manier verpakt worden, zodat ze door de vervoerder kunnen worden behandeld. Als de non-conformiteit behandeld. Als de non-conformiteit van het geleverde product wordt bewezen kunt u na de terugkeer van de goederen kiezen tussen

  • Een terugbetaling van de goederen
  • Een vervanging van de goederen

Wie betaalt de terugkeer van de goederen?

In het geval van een bewezen probleem, is de terugkeer van de goederen de verantwoordelijkheid van www.pallet-pellets.be

In het geval van een intrekking is de terugkeer de verantwoordelijkheid van de klant.

Hoe kan ik mijn aankoop afzeggen?

Je hebt maximaal 14 kalenderdagen om de verzegging en de terugbetaling of vervanging van je aankoop aan te vragen. Elk verzoek tot intrekking moet het voorwerp uitmaken van een gedetailleerde en schriftelijke kennisgeving. Deze schriftelijke kennisgeving moet doorgestuurd worden naar : of via brief naar Tervuerenlaan 297, 1150 Brussel

Zorg ervoor dat u uw bankgegevens doorstuurt om uw terugbetaling via een bankoverschrijving te kunnen toestaan.

Zorg ervoor dat u een ontvangstbevestiging bijhoudt waaruit blijkt dat uw bericht verzonden is.

Hoe is de terugbetaling van mijn aankoop geregld ?

De terugbetaling wordt binnen 5 werkdagen na teruggave van de goederen, in verhouding tot het aantal teruggekeerde tassen gedaan.

Open bags worden niet terugbetaald.

Voor retracties op producten die nog niet zijn geleverd, is de terugbetaling van kracht binnen 5 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van terugtrekking. De terugbetaling vindt plaats via overschrijving.

Back To Top